Holistisk Akademi

Arrangør

Holistisk Akademi
Email
info@holistiskakademi.com
website
http://holsitiskakademi.com
Holistisk Akademi

Sted

Holistisk Akademi
Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg
Category
QR Code

Dato

mar 31 2020

Tidspunkt

19:00 - 21:00

Pris

Gratis for medlemmer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Holistisk Akademi

I henhold til vedtægterne indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

 Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes på

 AUDONICON, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne driftsår.
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Fremlæggelse af udkast til aktivitetsplan for kommende driftsår til orientering.
  5. Fastsættelse af kontingent for følgende driftsår.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

I henhold til vedtægternes bestemmelse vedlægges årsregnskabet denne indkaldelse.

Alle har adgang til generalforsamlingen, men kun medlemmer, der senest mandag den 30. marts 2020 har betalt kontingent for 2020, har stemmeret.

Af hensyn til det praktiske arrangement, bedes om tilmelding på mail til: uffemgcc@gmail.com senest søndag den 29. marts 2020.

Med venlig hilsen

Holistisk Akademi

Bestyrelsen

 

X

Læg en kommentar

Go to Top