Foreningen

Holistisk Akademi

Vores Vision

”At genforene det enkelte menneske med naturen og hele kosmos”

 

Det vil vi arbejde for gennem foredrag, undervisning, praktiske aktiviteter og forskning, der fremmer en holistisk indsigt og erkendelse af menneskers evne til at virke skabende og helbredende i alle forhold.

Vil du være med?

Du kan melde dig ind i Holistisk Akademi og være med til at sætte dit præg på indholdet af de aktiviteter der kommer til at være

Hvad sker der

Nyheder

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Holistisk Akademi

I henhold til vedtægterne indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 1. september 2020 kl. 19.00.

Generalforsamlingen afholdes på
AUDONICON, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne driftsår.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af udkast til aktivitetsplan for kommende driftsår til orientering.
5. Fastsættelse af kontingent for følgende driftsår.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Alle har adgang til generalforsamlingen, men kun medlemmer, der senest mandag den 31.august 2020 har betalt kontingent for 2020, har stemmeret.

Efter generalforsamlingen vil der være et indlæg af biodynamisk landmand Karl Henning Mikkelsen, ”Højbo”, Brande. Han vil tale om sine erfaringer med som landmand at samarbejde med naturen og dens iboende kræfter.

Efter foredraget vil være mulighed for at købe biodynamiske grøntsager af Karl Henning.

I løbet af aftenen vil der blive serveret kaffe/the og kager.

Af hensyn til det praktiske arrangement, bedes om tilmelding på mail til: uffemgcc@gmail.com senest tirsdag den 25. august 2020.

Med venlig hilsen
Holistisk Akademi
Bestyrelsen

 

Kommende aktiviteter

Tirsdag, den 1. september kl. 19.00 - Ordinær generalforsamling i Foreningen Holistisk Akademi
Bestyrelsen

Hvem er vi

Pia Buchardt

Forkvinde

Karsten Munk

Næstformand

Iben Munk

Medlem af bestyrelsen

Helle Kofoed

Medlem af bestyrelsen

Uffe Madsen

Medlem af bestyrelsen

Brian Christensen

Medlem af bestyrelsen

Holistisk Akademi