HOLISTISK AKADEMI – FORENING

At genforene det enkelte menneske med naturen og hele kosmos

Bliv medlem
Bliv frivillig

HOLISTISK AKADEMI – FORENING

At genforene det enkelte menneske med naturen og hele kosmos

Bliv medlem
Bliv frivillig

Temaet i 2021 er ‘Fremtiden i 7 generationer’

Holistisk Akademi vil i kommende år fokusere på nedenstående:

Alle beslutninger og handlinger på alle planer bør tages med udgangspunkt i de næste 7 generationer. Dvs. alle magthavere burde sætte sig sammen og tage beslutninger, som rækker langt ud over egen livstid. Vi må samtidig huske, at vi hver især også kan tage beslutninger og handle langsigtet og bæredygtigt.

Vi kan ikke tillade os, i vores eget begær efter magt og materialisme, kun at tænke kortsigtet. Selvfølgelig skal vi omsorgsfuldt og rettidigt bevare overblikket i nuværende situationer, men det må ikke overskygge de langsigtede planer og handlinger for biodiversitet, klima, dyrevelfærd og livskvalitet m.m.

I de kommende foredrag kommer vi ind på emner som, ‘Fremtidens læge’, ‘Fremtidens økonomi’, ‘Fremtidens byggeri og fællesskaber’ m.m.

Holistisk Akademi

Vores vision er at genforene det enkelte menneske med naturen og hele kosmos. Det vil vi arbejde for gennem foredrag, undervisning, praktiske aktiviteter og forskning, der fremmer en holistisk indsigt og erkendelse af menneskers evne til at virke skabende og helbredende i alle forhold.